×

 

مسکونی
برج مسکونی نارسیس زعفرانیه

برج مسکونی نارسیس زعفرانیه : به زیربنای 4000 مترمربع واقع در تهران زعفرانیه خیابان ثارالله نبش کوچه فرداد
محل پروژه