×

 

درباره ما

در حالی که هنوز دانشجوی رشته معماری بودم با همراهی مهندس بیژن تمدن که دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی و داریوش غفاری که معماریست برجسته، دفتری در سال 1350در خیابان بهار تهران با هدف تحقیق و کنکاش و مطالعه در معماری مدرن تاسیس نمودیم که بعدها بعد از عزیمت بیژن و داریوش به آمریکا این دفتر با اندوخته های تحقیقاتی خود تبدیل به مهندسین مشاور راحمی نژاد و همکاران گردید.
از ابتداء مهمترین هدف این دفتر پایبندی به اصول، استانداردها، و ارتقاء کیفیت طراحی معماری در چهارچوب فرهنگ و تمدن کهن این مرز و بوم بوده است. مهمترین ویژگی کاری این مشاور برداشتن مرز بین معماری و معماری داخلی با توجه به جزئیات و ریزه کاری های معمارانه  بوده است. پس از سالها تجربه و طراحی پروژه هائی با کاربری های متفاوت اعم از مجموعه های مسکونی بلند مرتبه، هتل، مجموعه های تجاری، ورزشی، تفریحی و .... نوعی نگاه جدید در معماری این مهندسین مشاور بوجود آمده که اگر چه عملی کردن آن  کاری سخت و طاقت فرسا می باشد اما نتیجه ای دارد دلنشین و شیوا برای کسانی که در این مجموعه ها به نوعی زندگی می کنند و زندگی در این فضا را شیرین یافته اند که برای ما مایه مباهات می باشد.
پس از سالها مطالعه و تجربه دریافته ام که اگر ما بتوانیم شاخصه هایی مانند :

محوریت انسان
محیط زیست
فرهنگ
اقلیم
تکنولوژی
انرژی های پاک
جامعه
آینده
اقتصاد

را در معماری و شهرسازی مدنظر قراردهیم و بتوانیم هنرمندانه فضائی ساده و دلنشین و سبز و پر از انرژی مثبت بوجود آوریم شایسته پذیرش نام معمار خواهیم بود.

 

حسین راحمی نژاد