×

 

شهرک
مجموعه برج های مسکونی بهاران

مجموعه برج های مسکونی بهاران : به زیربنای 61000 مترمربع در 2 بلوک 16 طبقه واقع در اراک
محل پروژه