×

 

شهرک
شهرک مسکونی بهارنارنج

شهرک مسکونی بهارنارنج : به زیربنای 36000 مترمربع مشتمل بر آپارتمان ها، ویلاهای مسکونی، ساختمان های جانبی واقع در ایزدشهر مازندران
محل پروژه