×

 

افتتاح بوتیک مال ملل

 

چهارشنبه 18 مرداد ماه  1396 بوتیک مال ملل رسما افتتاح شد. بهمین مناسبت ضیافت شامی در یکی از رستورانهای بوتیک مال ملل برگزار شد که ضمن آن از این مهندسین مشاور و سایر مسئولین اجرایی طرح قدردانی گردید.